Chương trình

VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

NHÓM 1: CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Không có chiến lược kinh doanh hiệu quả, cạnh tranh chủ yếu là bằng giảm giá và tăng công nợ, dẫn đến vị thế cạnh tranh rất thấp, luôn phải cắt máu để bán được hàng, dù có chút doanh thu nhưng lợi nhuận chẳng còn là bao, không những vậy lại toàn nằm trong công nợ, làm bao năm chẳng thấy tiền đâu.
 • Không biết điều nghiên thị trường, phân khúc khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu dẫn đến dàn trải, không định vị được thương hiệu.
 • Không biết cách đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả, sản phẩm đưa ra thị trường kém cạnh tranh, khó bán.
 • Không biết cách định giá sản phẩm, hầu như chỉ định giá theo lợi nhuận mục tiêu dẫn đến bỏ lỡ những dòng sản phẩm có thể bán giá hớt váng, bỏ lỡ cơ hội thâm nhập thị trường bằng những sản phẩm dẫn.
 • Không xây dựng được hệ thống kênh phân phối hiệu quả. Chỉ có một kênh nhỏ và hẹp, hoặc nhiều kênh nhưng xung đột nhau.

NHÓM 2: CÁC SAI LẦM TRONG KẾ HOẠCH

 • Không lập được kế hoạch doanh thu bán hàng cho từng phòng kinh doanh, từng nhân viên kinh doanh, từng khách hàng, từng dòng sản phẩm theo năm, tháng, tuần … dẫn đến nhân viên bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không có căn cứ để đánh giá nhân viên bán hàng.
 • Không hoạch định được hạn mức ngân sách các chi phí bán hàng như chi phí khuyến mãi, khuyến mại, chi phí thưởng cho khách hàng, thưởng nhân viên, chi phí truyền thông quảng cáo … dẫn đến hoặc là không dám chi làm mất doanh thu thị phần, hoặc là chi vô tội vạ dẫn đến thu không bù chi.
 • Không biết cách lập một kế hoạch công việc hàng tháng - tuần - ngày. Nhân sự làm việc thụ động hoặc chờ việc trong khi quản lý thì bù đầu.

NHÓM 3: CÁC SAI LẦM TRONG TỔ CHỨC PHÒNG KINH DOANH

 • Không tổ chức phòng kinh doanh tối ưu với mô hình hoạt động của doanh nghiệp, không có hệ thống mô tả chức năng nhiệm vụ phòng ban, hệ thống văn bản giao khoán mục tiêu, chi phí, nhân sự, quyền hạn, quyền lợi cho phòng kinh doanh.
 • Nhân sự không có hệ thống mô tả trách nhiệm, mô tả công việc rõ ràng, công việc thì dẫm chân lên nhau, trách nhiệm thì đùn đẩy, quyền lợi thì tranh giành.
 • Nhân sự không có bảng đánh giá, người làm việc tốt xấu lương thưởng giống nhau, nhiều năm muốn tăng lương thăng chức mà không biết căn cứ vào đâu.
 • Cơ chế lương thưởng không khuyến khích nhân sự cống hiến, không có lộ trình thăng tiến cho nhân sự.
 • Làm việc không có quy trình, nhân sự làm việc lộn xộn, việc gì cũng hỏi sếp.

NHÓM 4: CÁC SAI LẦM TRONG BÁO CÁO BÁN HÀNG

 • Không có báo cáo bán hàng, không biết đang bán được doanh thu bao nhiêu, doanh thu đến từ các phòng kinh doanh nào, đến từ nhân viên nào, từ khách hàng nào, từ sản phẩm nào … tình hình doanh thu ở chỗ nào tăng, chỗ nào giảm …
 • Không biết lợi nhuận từng dòng sản phẩm đang thế nào, có sản phẩm sau khi trừ hết chi phí đang bán lỗ mà không biết.
 • Có báo cáo nhưng không so sánh với kế hoạch, không biết tình hình hoàn thành kế hoạch được bao nhiêu %, có bám sát kế hoạch hay không.

NHÓM 5: CÁC SAI LẦM VỀ CẢI TIẾN PHÒNG KINH DOANH

 • Nhân sự không được đánh giá và đào tạo thường xuyên
 • Không tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ
 • Họp giao ban không tập trung vào kế hoạch, không làm rõ vấn đề và giải quyết vấn đề, không dựa trên kế hoạch - thực thi mà dạng kể chuyện

Các CEO đều biết rõ những vấn đề trên và mong muốn xây dựng được hệ thống bán hàng bài bản nhưng sau nhiều năm nỗ lực đều không thành công. Có phải vì CEO yếu kém? không phải vậy, mà vì hệ thống bán hàng nằm trong hệ thống quản trị là một cấu trúc rất phức tạp, nó cần được xây dựng bởi một tổ chức chuyên nghiệp rồi chuyển giao cho doanh nghiệp chứ không phải là hướng dẫn, đào tạo doanh nghiệp tự xây dựng. Học viên BOS là một trong số ít các tổ chức đã xây dựng, đóng gói thành công trên nền tảng hệ điều hành doanh nghiệp và sẵn sàng chuyển giao hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN GIAO MODULE PHÒNG KINH DOANH

Chủ doanh nghiệp đang là CEO trực tiếp điều hành doanh nghiệp: nhận chuyển giao để nắm được toàn hệ thống và ứng dụng để hoạch định chiến lược kinh doanh.
Giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh: nhận chuyển giao hệ thống để hiểu và trực tiếp vận hành hệ thống kinh doanh.

TIẾN TRÌNH CHUYỂN GIAO

Toàn bộ những kiến thức này đều được Học Viện Quản Trị BOS chứng minh với 1.000+ doanh nghiệp áp dụng hiệu quả.

CHÚC BẠN CÓ 1 KHÓA HỌC BỔ ÍCH VÀ TRỞ THÀNH BÁC SĨ CHO CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH! 

ĐĂNG KÝ NGAY

Việc chuyển giao modul kinh doanh được triển khai thông qua 5 phần tương ứng với 6 chức năng trong mô hình công thức thành công M+S.P.A.C.E 

PHẦN 1

S - STRATEGY: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Bài 1.1

Thế nào là chiến lược kinh doanh?

Bài 1.2

Tại sao phải có chiến lược bán hàng?

Bài 1.3

Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh bằng tư duy chiến lược (tư duy nhân quả)

Bài 1.4

Hướng dẫn phân tích môi trường kinh doanh (duyên)
a. Hướng dẫn phân tích môi trường vĩ mô bằng mô hình PESTEL
b. Hướng dẫn phân tích môi trường vi mô bằng mô hình bánh xe thị phần

Bài 1.5

Hướng dẫn xác định mục tiêu kinh doanh (quả)

Bài 1.6

Hướng dẫn xây dựng giải pháp cạnh tranh (nhân)
a. Hướng dẫn bước phân khúc khách hàng
b. Hướng dẫn lựa chọn phân khúc khách hàng mục tiêu

Bài 1.7

Tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn với chiến lược sản phẩm:
a. Phân tích bộ giá trị hiện tại của sản phẩm bằng mô hình 3 lớp giá trị
b. Thiết kế bộ giá trị của sản phẩm để nâng cao vị thế cạnh tranh bằng sản phẩm
c. Hướng dẫn thiết kế và quản trị trải nghiệm khách hàng

Bài 1.8

Tối ưu lợi nhuận dài hạn với chiến lược giá:
a. Tổng quát các chiến thuật về giá
b. Ứng dụng các công cụ về giá giúp thúc đẩy doanh thu và gia tăng lợi nhuận
c. Ứng dụng chiến thuật giá sản phẩm hớt váng, sản phẩm dẫn để tối ưu lợi nhuận và thâm nhập thị trường

Bài 1.9

Tối đa hóa doanh thu - thị phần với chiến lược kênh phân phối:
a. Giới thiệu tổng quan các mô hình phân phối
b. Phân tích ưu nhược điểm của từng mô hình phân phối và cách lựa chọn mô hình tối ưu

Bài 1.10

Ứng dụng hệ điều hành BOS để hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp học viên

PHẦN 2

P - PLAN: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Bài 2.1

Ứng dụng hệ điều hành BOS để giao mục tiêu kinh doanh từ HĐQT (HĐTV) xuống BGĐ

Bài 2.2

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho các đơn vị kinh doanh

Bài 2.3

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho từng nhân viên kinh doanh

Bài 2.4

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho từng khách hàng (mô hình B2B)

Bài 2.5

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho từng dòng sản phẩm

Bài 2.6

Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng kế hoạch chi phí cho phòng kinh doanh

PHẦN 3

A- ACT: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHÒNG KINH DOANH

Bài 3.1

Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng mô tả chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh

Bài 3.2

Ứng dụng hệ điều hành BOS để xác định danh mục vị trí chức danh của phòng kinh doanh đồng bộ chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh

Bài 3.3

Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng mô tả trách nhiệm từng vị trí phòng kinh doanh

Bài 3.4

Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng mô tả công việc từng vị trí phòng kinh doanh

Bài 3.5

Ứng dụng hệ điều hành BOS để giao mục tiêu theo KPI

PHẦN 4

C- CONTROL: HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT PHÒNG KINH DOANH

Bài 4.1

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo đơn vị kinh doanh

Bài 4.2

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo nhân viên kinh doanh

Bài 4.3

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo sản phẩm

Bài 4.4

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo khách hàng

Bài 4.5

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo biến động doanh thu theo thời gian

Bài 4.6

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo lợi nhuận trên từng dòng sản phẩm

Bài 4.7

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo số lượng bán hàng

Bài 4.8

Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch chi phí bán hàng

PHẦN 5

E - ENHANCE: CẢI TIẾN PHÒNG KINH DOANH

Bài 5.1

Chuyển giao quy trình họp giao ban phòng kinh doanh theo tư duy chiến lược

Bài 5.2

Các giải pháp cải thiện tình hình doanh thu khi không đạt:
a. Các giải pháp theo chiến lược sản phẩm
b. Các giải pháp theo chiến lược giá
c. Các giải pháp theo chiến lược truyền thông quảng cáo
d. Các giải pháp theo chiến lược kênh phân phối
e. Các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự bán
f. Các giải pháp tổ chức hệ thống bán

KẾT QUẢ SAU CHUYỂN GIAO

01

Trang bị tư duy chiến lược và thực hành hoạch định được chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp ngay tại lớp trên hệ điều hành BOS

02

Thực hành lập được kế hoạch doanh thu theo đơn vị kinh doanh, nhân viên kinh doanh, sản phẩm, khách hàng trên hệ điều hành BOS

03

Thực hành lập được kế hoạch chi phí bán hàng trên hệ điều hành BOS

04

Thực hành xây dựng sơ đồ tổ chức, danh sách vị trí chức danh, mô tả chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh, mô tả công việc phòng kinh doanh, KPI phòng kinh doanh trên hệ điều hành BOS

05

Thực hành lập được báo cáo doanh thu theo đơn vị kinh doanh, theo nhân viên kinh doanh, theo khách hàng, theo sản phẩm, theo thời gian, số lượng bán hàng, lợi nhuận từng dòng sản phẩm.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI GIAN:
Thứ 3, 5, 7
hàng tuần

HÌNH THỨC: 
Offline: tại Hà Nội
Online: qua Zoom

SỐ CHUYÊN ĐỀ:
05 HỌC PHẦN 

SỐ BUỔI HỌC:
03 BUỔI HỌC

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Khai giảng hàng tuần

00
00
00
00

Giờ

Phút

Ngày

Giây

ĐĂNG KÝ NGAY
ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ NGAY

Học viện Quản trị BOS cam kết bảo mật thông tin của quý Anh Chị trong mọi trường hợp!

Nhóm 2 - 3 người: Voucher 5%
Nhóm 4 người trở lên: Voucher 10%

4.990.000 đ

9.000.000 đ

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

Số tài khoản: 0711000280366
Chủ tài khoản: Công ty TNHH học viện Bos

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank. Chi nhánh: Thanh Xuân

CẢM NHẬN TỪ HỌC VIÊN CỦA BOS

Anh Đỗ Huy Phương (TGĐ Công ty TNHH Tập Đoàn Sapon)

Buổi học hôm nay rất giá trị, mình nhìn thấy kiến thức Giảng Viên chia sẻ - Giúp cho hệ thống hoá được doanh nghiệp giữa các phòng ban bộ phận để thực hiện mục tiêu chung. Qua chương trình, mình thấy hướng đi của BOS áp dụng được tiêu chuẩn chung cho việc quản trị doanh nghiệp. Những kiến thức này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp tốt hơn nữa! Giảng Viên là người có kinh nghiệm thực chiến và đã thuyết phục được mình!

Chị Trương Thị Minh Hồng (Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng)

Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng (Golden Gate). Chỉ sau một buổi học, tôi đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích như mô hình kinh doanh, công cụ, phương pháp để hoạch định ra chiến lược kinh doanh khi đã xây dựng chiến lược nhân sự. Chỉ có thể nói là: “Rất tâm đắc” trong buổi học kinh doanh của Học Viện Quản Trị BOS.

Anh Đình Đình (Giám đốc CP Thiết bị điện đèn led Dd Lighting)

Thực sự trước khi tham gia khóa học thì tôi cảm thấy rất sợ, dòng tiền về không có, công nợ dồn, không biết phân bổ lương thưởng như thế nào cho hợp lý. Làm thế nào để cân bằng, thưởng sao cho hài lòng cho nhân sự. Sau khi tham gia khóa học này, anh nắm được mô hình tài chính là doanh số, điểm hòa vốn để đưa ra cơ chế giao khoán cho phòng ban, kiểm soát lợi nhuận. Đồng thời biết được các biến để biết mình nên tăng trưởng và giảm cái gì? Đồng thời, MHTC giúp doanh nghiệp biết chúng ta biết nếu đạt trên và dưới 100% thì cần phân bổ ra sao.

Anh Nguyễn Tùng (Trưởng phòng Nhân Sự công ty CP XNK ECO Fruits)

Sau khi tham gia khóa học, mình sẽ có thể đánh giá lại hiện trạng doanh nghiệp cũng như xây dựng lại hệ thống nhân sự trong thời gian tới. Rất mong Học Viện sẽ hỗ trợ và giúp đỡ, cảm ơn Học Viện để giúp chúng tôi xây dựng được đội ngũ nhân sự bài bản và hiệu quả.

Chị Đặng Tới (Kế Toán Trưởng Cty TNHH DV & TM Tuấn Anh)

Trước khi tham gia khóa học doanh nghiệp chúng tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề, chưa đồng bộ, rời rạc.
Sau khi tham gia, chúng tôi nhận được rất nhiều giá trị áp dụng được vào doanh nghiệp. Khóa học giúp tôi quản lý bộ máy kế toán năng suất hơn, tham mưu cho ban lãnh đạo. Giảng viên rất nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ trong quá trình học.

Chị Vũ Nga (Giám đốc Công ty CP XNK ECO FRUITS)

Sau khi tham dự buổi học này, BOS có 1 cái khác so với các đơn vị khác là BOS giúp chị áp dụng thực tế vào doanh nghiệp của mình và thu được kết quả luôn qua bảng biểu, dữ liệu.
Sau buổi hôm nay giúp mình hiểu hơn về kế hoạch dòng tiền mà từ trước tới nay, mình chưa hề áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp mình. Buổi học rất hay và thực tế.

Website: https://bos.edu.vn

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ BOS

Địa chỉ: Tầng 3, A3 Office, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 094 728 99 66

Email: bos11052021@gmail.com